3M VIỆT NAM

Về chúng tôi


Trải qua hơn một thế kỷ, 3M khởi đầu ở một quy mô nhỏ tại Bắc Minnesota, Mỹ. Hiện tại 3M vươn thành một công ty toàn cầu, với hơn 60.000 sản phẩm ứng dụng trong nhà, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và khu công nghiệp, cũng như nâng cao cuộc sống của nhiều người trên khắp thế giới. Với số lượng nhân viên 90.000 và hoạt động tại 70 nước với hiện diện kinh doanh tại 200 nước, chúng tôi cam kết tạo nên các sản phẩm tiên tiến về công nghệ tại các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống hộ gia đình, và cá nhân. Tại 3M, chúng tôi tin vào khoa học chỉ đơn thuần là khoa học nếu không được ứng dụng vào việc thay đổi Thế giới. Đó cũng là câu slogan của chúng tôi. 3M Science. Applied to Life.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1994, với sứ mệnh mang đến các công nghệ tiên tiến, sản phẩm và giải pháp hiệu quả thông qua 5 nhóm ngành hàng: Chăm sóc y tế; Tiêu dùng; An toàn và đồ họa; Công nghiệp; Điện tử và năng lượng, 3M đã khẳng định được vị thế của mình tại Việt Nam với những bước tăng trưởng đột phá. Chúng tôi tin rằng công nghệ và các giải pháp có thể giúp ích vào việc tang trưởng của doanh nghiệp tại địa phương, đặc biệt các dự án ưu tiên của chính phủ như cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, các chương trình y tế và an toàn.

Hãy tìm hiểu thêm về 3M và cách mà chúng tôi cung cấp các giải pháp để thay đổi thế giới tại www.3m.com

Trở thành đại lý của 3M