Metallice Shade

Phim cách nhiệt ô tô

Thông tin chung

updating

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm MS - 25 MS - 35 CR - 60
Tổng năng lượng bị loại bỏ 44% 40% 53%
Ngăn bức xạ hồng ngoại 31% 26% 97%
Loại bỏ tia cực tím 99,9% 99,9% 99,9%
Giảm lóa 72% 59% 32%

Các sản phẩm khác